B749 – Filariainfektion, ospecificerad

ICD-10 kod för Filariainfektion, ospecificerad är B749.

Diagnosen klassificeras under kategorin Filariainfektion (B74), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Filariainfektion, ospecificerad:

ICD-kod B749
Diagnos Filariainfektion, ospecificerad
Kategori B74, Filariainfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)