B799 – Piskmaskinfektion

ICD-10 kod för Piskmaskinfektion är B799.

Diagnosen klassificeras under kategorin Piskmaskinfektion (B79), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Piskmaskinfektion:

ICD-kod B799
Diagnos Piskmaskinfektion
Kategori B79, Piskmaskinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)