B809 – Springmaskinfektion

ICD-10 kod för Springmaskinfektion är B809.

Diagnosen klassificeras under kategorin Springmaskinfektion (B80), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Springmaskinfektion:

ICD-kod B809
Diagnos Springmaskinfektion
Kategori B80, Springmaskinfektion
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)