B812 – Trichostrongyliasis

ICD-10 kod för Trichostrongyliasis är B812.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras på annan plats (B81), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Trichostrongyliasis:

ICD-kod B812
Diagnos Trichostrongyliasis
Kategori B81, Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)