B813 – Intestinal angiostrongyliasis

ICD-10 kod för Intestinal angiostrongyliasis är B813.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras på annan plats (B81), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Intestinal angiostrongyliasis:

ICD-kod B813
Diagnos Intestinal angiostrongyliasis
Kategori B81, Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)