B814 – Blandad tarmmasksjukdom

ICD-10 kod för Blandad tarmmasksjukdom är B814.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras på annan plats (B81), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Blandad tarmmasksjukdom:

ICD-kod B814
Diagnos Blandad tarmmasksjukdom
Kategori B81, Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)