B818 – Andra specificerade tarmmasksjukdomar

ICD-10 kod för Andra specificerade tarmmasksjukdomar är B818.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras på annan plats (B81), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade tarmmasksjukdomar:

ICD-kod B818
Diagnos Andra specificerade tarmmasksjukdomar
Kategori B81, Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)