B829 – Sjukdom orsakad av tarmparasit, ospecificerad

ICD-10 kod för Sjukdom orsakad av tarmparasit, ospecificerad är B829.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infektion med ospecificerade tarmparasiter (B82), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Sjukdom orsakad av tarmparasit, ospecificerad:

ICD-kod B829
Diagnos Sjukdom orsakad av tarmparasit, ospecificerad
Kategori B82, Infektion med ospecificerade tarmparasiter
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)