B830 – Visceral larva migrans

ICD-10 kod för Visceral larva migrans är B830.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra masksjukdomar (B83), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Visceral larva migrans:

ICD-kod B830
Diagnos Visceral larva migrans
Kategori B83, Andra masksjukdomar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)