B831 – Gnathostomiasis

ICD-10 kod för Gnathostomiasis är B831.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra masksjukdomar (B83), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Gnathostomiasis:

ICD-kod B831
Diagnos Gnathostomiasis
Kategori B83, Andra masksjukdomar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)