B850 – Huvudlöss

ICD-10 kod för Huvudlöss är B850.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lusangrepp (B85), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Huvudlöss:

ICD-kod B850
Diagnos Huvudlöss
Kategori B85, Lusangrepp
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)