B851 – Kroppslöss

ICD-10 kod för Kroppslöss är B851.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lusangrepp (B85), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Kroppslöss:

ICD-kod B851
Diagnos Kroppslöss
Kategori B85, Lusangrepp
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)