B853 – Flatlöss

ICD-10 kod för Flatlöss är B853.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lusangrepp (B85), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Flatlöss:

ICD-kod B853
Diagnos Flatlöss
Kategori B85, Lusangrepp
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)