B854 – Blandat lusangrepp

ICD-10 kod för Blandat lusangrepp är B854.

Diagnosen klassificeras under kategorin Lusangrepp (B85), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Blandat lusangrepp:

ICD-kod B854
Diagnos Blandat lusangrepp
Kategori B85, Lusangrepp
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)