B871 – Myiasis i sår

ICD-10 kod för Myiasis i sår är B871.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infestation av fluglarver (B87), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Myiasis i sår:

ICD-kod B871
Diagnos Myiasis i sår
Kategori B87, Infestation av fluglarver
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)