B872 – Okulär myiasis

ICD-10 kod för Okulär myiasis är B872.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infestation av fluglarver (B87), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Okulär myiasis:

ICD-kod B872
Diagnos Okulär myiasis
Kategori B87, Infestation av fluglarver
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)