B873 – Nasofaryngeal myiasis

ICD-10 kod för Nasofaryngeal myiasis är B873.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infestation av fluglarver (B87), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Nasofaryngeal myiasis:

ICD-kod B873
Diagnos Nasofaryngeal myiasis
Kategori B87, Infestation av fluglarver
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)