B874 – Myiasis i öra

ICD-10 kod för Myiasis i öra är B874.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infestation av fluglarver (B87), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Myiasis i öra:

ICD-kod B874
Diagnos Myiasis i öra
Kategori B87, Infestation av fluglarver
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)