B878 – Myiasis med annan lokalisation

ICD-10 kod för Myiasis med annan lokalisation är B878.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infestation av fluglarver (B87), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Myiasis med annan lokalisation:

ICD-kod B878
Diagnos Myiasis med annan lokalisation
Kategori B87, Infestation av fluglarver
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)