B879 – Myiasis, ospecificerad

ICD-10 kod för Myiasis, ospecificerad är B879.

Diagnosen klassificeras under kategorin Infestation av fluglarver (B87), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Myiasis, ospecificerad:

ICD-kod B879
Diagnos Myiasis, ospecificerad
Kategori B87, Infestation av fluglarver
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)