B880 – Annan akarinos (angrepp av kvalsterarter)

ICD-10 kod för Annan akarinos (angrepp av kvalsterarter) är B880.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra infestationer (B88), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan akarinos (angrepp av kvalsterarter):

ICD-kod B880
Diagnos Annan akarinos (angrepp av kvalsterarter)
Kategori B88, Andra infestationer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)