B880F – Trombiculosis

ICD-10 kod för Trombiculosis är B880F.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra infestationer (B88), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Trombiculosis:

ICD-kod B880F
Diagnos Trombiculosis
Kategori B88, Andra infestationer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)