B882 – Annan artropodinfestation

ICD-10 kod för Annan artropodinfestation är B882.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra infestationer (B88), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Annan artropodinfestation:

ICD-kod B882
Diagnos Annan artropodinfestation
Kategori B88, Andra infestationer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)