B888 – Andra specificerade infestationer

ICD-10 kod för Andra specificerade infestationer är B888.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra infestationer (B88), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade infestationer:

ICD-kod B888
Diagnos Andra specificerade infestationer
Kategori B88, Andra infestationer
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)