B900 – Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet

ICD-10 kod för Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet är B900.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sena effekter av tuberkulos (B90), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet:

ICD-kod B900
Diagnos Sena effekter av tuberkulos i centrala nervsystemet
Kategori B90, Sena effekter av tuberkulos
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)