B919 – Sena effekter av polio

ICD-10 kod för Sena effekter av polio är B919.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sena effekter av polio (B91), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Sena effekter av polio:

ICD-kod B919
Diagnos Sena effekter av polio
Kategori B91, Sena effekter av polio
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)