B940 – Sena effekter av trakom

ICD-10 kod för Sena effekter av trakom är B940.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sena effekter av andra och ospecificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (B94), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Sena effekter av trakom:

ICD-kod B940
Diagnos Sena effekter av trakom
Kategori B94, Sena effekter av andra och ospecificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)