B941 – Sena effekter av virusencefalit

ICD-10 kod för Sena effekter av virusencefalit är B941.

Diagnosen klassificeras under kategorin Sena effekter av andra och ospecificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (B94), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Sena effekter av virusencefalit:

ICD-kod B941
Diagnos Sena effekter av virusencefalit
Kategori B94, Sena effekter av andra och ospecificerade infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)