B952 – Streptokocker grupp D och enterokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

ICD-10 kod för Streptokocker grupp D och enterokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel är B952.

Diagnosen klassificeras under kategorin Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel (B95), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Streptokocker grupp D och enterokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel:

ICD-kod B952
Diagnos Streptokocker grupp D och enterokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Kategori B95, Streptokocker och stafylokocker som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)