B968 – Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

ICD-10 kod för Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel är B968.

Diagnosen klassificeras under kategorin Vissa andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel (B96), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel:

ICD-kod B968
Diagnos Andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Kategori B96, Vissa andra specificerade bakterier som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)