B977 – Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel

ICD-10 kod för Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel är B977.

Diagnosen klassificeras under kategorin Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel (B97), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel:

ICD-kod B977
Diagnos Papillomvirus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Kategori B97, Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)