B981 – Vibrio vulnificus som orsak till sjukdomar som klassificeras på annan plats

ICD-10 kod för Vibrio vulnificus som orsak till sjukdomar som klassificeras på annan plats är B981.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra specificerade infektiösa organismer som orsak till sjukdomar som klassificeras på annan plats (B98), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Vibrio vulnificus som orsak till sjukdomar som klassificeras på annan plats:

ICD-kod B981
Diagnos Vibrio vulnificus som orsak till sjukdomar som klassificeras på annan plats
Kategori B98, Andra specificerade infektiösa organismer som orsak till sjukdomar som klassificeras på annan plats
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)