B999 – Andra och ospecificerade infektionssjukdomar

ICD-10 kod för Andra och ospecificerade infektionssjukdomar är B999.

Diagnosen klassificeras under kategorin Andra och ospecificerade infektionssjukdomar (B99), som finns i kapitlet Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99) (A00-B99).

ICD-10 klassifikation för Andra och ospecificerade infektionssjukdomar:

ICD-kod B999
Diagnos Andra och ospecificerade infektionssjukdomar
Kategori B99, Andra och ospecificerade infektionssjukdomar
Sektion A00-B99, Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar (A00-B99)