C023 – Malign tumör i de främre två tredjedelarna av tungan, lokalisationen ej närmare specificerad

ICD-10 kod för Malign tumör i de främre två tredjedelarna av tungan, lokalisationen ej närmare specificerad är C023.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i annan och ospecificerad del av tungan (C02), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i de främre två tredjedelarna av tungan, lokalisationen ej närmare specificerad:

ICD-kod C023
Diagnos Malign tumör i de främre två tredjedelarna av tungan, lokalisationen ej närmare specificerad
Kategori C02, Malign tumör i annan och ospecificerad del av tungan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)