C029 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tungan

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tungan är C029.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i annan och ospecificerad del av tungan (C02), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tungan:

ICD-kod C029
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i tungan
Kategori C02, Malign tumör i annan och ospecificerad del av tungan
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)