C049 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i munbotten

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i munbotten är C049.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i munbotten (C04), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i munbotten:

ICD-kod C049
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i munbotten
Kategori C04, Malign tumör i munbotten
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)