C090 – Malign tumör i fossa tonsillaris

ICD-10 kod för Malign tumör i fossa tonsillaris är C090.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i tonsill (C09), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i fossa tonsillaris:

ICD-kod C090
Diagnos Malign tumör i fossa tonsillaris
Kategori C09, Malign tumör i tonsill
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)