C102 – Malign tumör i laterala väggen av orofarynx

ICD-10 kod för Malign tumör i laterala väggen av orofarynx är C102.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i orofarynx (mellansvalget) (C10), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i laterala väggen av orofarynx:

ICD-kod C102
Diagnos Malign tumör i laterala väggen av orofarynx
Kategori C10, Malign tumör i orofarynx (mellansvalget)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)