C109 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i orofarynx

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i orofarynx är C109.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i orofarynx (mellansvalget) (C10), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i orofarynx:

ICD-kod C109
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i orofarynx
Kategori C10, Malign tumör i orofarynx (mellansvalget)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)