C130 – Malign tumör i postkrikoidala rummet

ICD-10 kod för Malign tumör i postkrikoidala rummet är C130.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med struphuvudet) (C13), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i postkrikoidala rummet:

ICD-kod C130
Diagnos Malign tumör i postkrikoidala rummet
Kategori C13, Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med struphuvudet)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)