C131 – Malign tumör i aryepiglottiska vecket, hypofaryngeala delen

ICD-10 kod för Malign tumör i aryepiglottiska vecket, hypofaryngeala delen är C131.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med struphuvudet) (C13), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i aryepiglottiska vecket, hypofaryngeala delen:

ICD-kod C131
Diagnos Malign tumör i aryepiglottiska vecket, hypofaryngeala delen
Kategori C13, Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med struphuvudet)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)