C139 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx är C139.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med struphuvudet) (C13), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx:

ICD-kod C139
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i hypofarynx
Kategori C13, Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med struphuvudet)
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)