C140 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i farynx

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i farynx är C140.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i läpp, munhåla och svalg (C14), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i farynx:

ICD-kod C140
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i farynx
Kategori C14, Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i läpp, munhåla och svalg
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)