C142 – Malign tumör i Waldeyers ring

ICD-10 kod för Malign tumör i Waldeyers ring är C142.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i läpp, munhåla och svalg (C14), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i Waldeyers ring:

ICD-kod C142
Diagnos Malign tumör i Waldeyers ring
Kategori C14, Malign tumör med annan och ofullständigt angiven lokalisation i läpp, munhåla och svalg
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)