C155 – Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus

ICD-10 kod för Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus är C155.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i matstrupen (C15), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus:

ICD-kod C155
Diagnos Malign tumör i nedre tredjedelen av esofagus
Kategori C15, Malign tumör i matstrupen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)