C158 – Malign tumör i esofagus med övergripande växt

ICD-10 kod för Malign tumör i esofagus med övergripande växt är C158.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i matstrupen (C15), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i esofagus med övergripande växt:

ICD-kod C158
Diagnos Malign tumör i esofagus med övergripande växt
Kategori C15, Malign tumör i matstrupen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)