C159 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i esofagus

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i esofagus är C159.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i matstrupen (C15), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i esofagus:

ICD-kod C159
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i esofagus
Kategori C15, Malign tumör i matstrupen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)