C160 – Malign tumör i kardia

ICD-10 kod för Malign tumör i kardia är C160.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i magsäcken (C16), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i kardia:

ICD-kod C160
Diagnos Malign tumör i kardia
Kategori C16, Malign tumör i magsäcken
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)