C165 – Ospecificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura minor

ICD-10 kod för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura minor är C165.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i magsäcken (C16), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Ospecificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura minor:

ICD-kod C165
Diagnos Ospecificerad lokalisation av malign tumör i ventrikelns curvatura minor
Kategori C16, Malign tumör i magsäcken
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)