C185 – Malign tumör i flexura lienalis

ICD-10 kod för Malign tumör i flexura lienalis är C185.

Diagnosen klassificeras under kategorin Malign tumör i tjocktarmen (C18), som finns i kapitlet Tumörer (C00-D48) (C00-D48).

ICD-10 klassifikation för Malign tumör i flexura lienalis:

ICD-kod C185
Diagnos Malign tumör i flexura lienalis
Kategori C18, Malign tumör i tjocktarmen
Sektion C00-D48, Tumörer (C00-D48)